Gyűjteményeink

Aki már látott egyszer is egy vasúti témájú kiállítást, nem felejtheti el a relikviák érdekes tárházát és az eszközök, tárgyak érdekes kavalkádját. A vasút egy külön világ felnőttnek, gyereknek egyaránt. Mindig is vonzza az érdeklődőket az igazi nagy, működő vasút, de a kiállításokon bemutatható tárgyak, modellek, makettek látványa is. Egy külön fejezetet érdemelne az is, hogy a bemutatandó anyagot hogyan lehetett összegyűjteni, milyen fárasztó, de ugyanakkor élménnyel teli munka ez a vasútbarátok számára.
A vasút sokoldalú területeiről, tárgyi emlékeiről az érdekesebbeket, a jellemzőbbeket és a régi alkatrészeket, eszközöket gyűjtjük és mutatjuk be. Így emberközelbe hozva bizonyára nosztalgiával gondolnak vissza majd az idősebbek ezekre, a fiatalság megismerheti elődeik munkaeszközeit, a vasutasok pedig büszkén mutogatnak majd rá és ismerősként üdvözlik, a civilek pedig csodálattal teli irigységgel szemlélhetik azokat. Szinte vég nélkül lehetne sorolni, hogy a vasútbarátok miket gyűjtenek, hogy a vasútmodellezők milyen modelleket, miből készítenek, hogy a terepasztalokat milyen elrendezés szerint működtetik, de a puszta látvány a kiállításokon mindig magáért beszél.
Mielőtt még Alapítványunkhoz kerültek, a gyűjteményünk alapjai évekkel azelőtt is megvoltak magántulajdonokban, illetve bizonyos hivatalos- félhivatalos helyeken láthatatlanul, még fel nem fedezetten.
Relikviáink bővítése folyamatos: a MÁV selejtezési eljárásainál jelen voltunk és a számunkra érdekes tárgyakat megkaptuk, megmentve azokat a megsemmisítéstől. Másrészt az aktuális kiállításaink látogatói, vagy a velünk kapcsolatba kerülő személyek adják át személyes okmányaikat, tárgyaikat, azokat ezzel Alapítványunkra bízva, hogy nálunk jobb helyen lesz, mint otthon a padláson.
Ma már székhelyünkön több helyiséget megtöltöttünk a vasúti relikviáinkkal, de irodákban és lakóhelyiségeinkben is tároljuk azokat. Raktárunk korlátozottan ugyan, de látogatható az érdeklődők számára és az alkalmi kiállításainkon szélesebb körben is be tudjuk azokat mutatni. Nagy részét azonban az időközben létrehozott filiáléinkban helyeztük el.

Az alábbiakban csak címszavakban soroljuk föl rendkívül értékes, vasúti tárgyú, témájú gyűjteményeinket.

Mozdonyos, vonatos, állomási képeslapok – karácsonyi és újévi lapok – bélyegek, bélyegblokkok – alkalmi, ünnepi bélyegzések és borítékok.
Plakettek, emlék táblácskák – érmek, kitüntetések, jelvények – kitűzők, zászlók, átadási ünnepségek, emléktáblák koszorúzási szalagjai – emblémák. Asztali-, kártya-, zseb- és fali naptárak.
Nyakkendők, sálak – nyakkendőtűk – pólók – baseball sapkák.
Kar-, zseb-, asztali- és faliórák – ceruzák – tollak – radírok – vonalzók – öngyújtók – gyufák – kulcstartók – sörnyitók – cukorkák – csokoládék – papír- és nylon zacskók – csomagoló eszközök – díszdobozok – hamutartók – tányérok – virágvázák – tálcák – poharak – bögrék – korsók – üvegek – sörös dobozok – poháralátétek – szalvéták.
Játékok – „Kinder tojás” mozdonyok, vonatok – karácsonyfa díszek. Meghívók, alkalmi értesítők – emléklapok – öntapadós matricák. Vonatjegyek – gyermek jegyek – arcképes igazolványok. Bélyegzők, pecsétek.
Fényképek, reprodukciók – diapozitívok – diaporáma műsorok – Super 8-as, 16 mm-es filmek – videó felvételek – magnófelvételek – hanglemezek – VHS kazetták, CD, DVD lemezek.
Rajzok, grafikák – festmények – plakátok – poszterek.
Szolgálati és hivatalos menetrendek – grafikonok – térképek – oktatási fali ábrák, szemléltető eszközök – állomási, gépészeti, műszaki tervrajzok – szakmai, szakszervezeti újságok – szakirodalmak – könyvek – gyári prospektusok, katalógusok – szaklapok – prospektusok – szakkönyvek – szakszolgálati utasítások – segédkönyvek – műszaki útmutatók – archív anyagok – almanachok – zsebkönyvek – MÁV rendeletek, utasítások – MÁV Értesítők – Közlekedési Közlönyök.
Terepasztalok, hagyományos és modul rendszerűek – gyári és kézi gyártású, vitrin és működőképes vasútmodellek Z, N, TT, HO, HOe és O méretarányokban – diorámák – papír makettek állomásokról és vonatokról – 1:10 méretarányú M40-es dízelmozdony makettja, 303-as és 328-as gőzmozdony működőképes modellje.
Egyensapkák – egyenruhák – karszalagok – rangjelzések, parolinok.
Gőz-, dízel-, villamosmozdony és kocsi alkatrészek, eszközök. Gépészeti, pályafenntartási, biztosítóberendezési, villamos felsővezetéki, forgalmi, kereskedelmi, szertári, stb. felszerelések, tárgyak, szerszámok.
424 sor. jobboldali IV. csatlórúd kompletten – gőzmozdony gépezet és vezetőállás makettja – AB és MDa motorkocsi vezetőasztala – ütköző- és vonó készülék – alakjelzők jelzést adó részei, jelzőtáblák – útátjáró jelzőharang, váltóállító készülék.
Gőzmozdonyok jelzősípjai – kazánbiztonsági szelepek – gőzmozdonyok jellegzetes alkatrészei – mozdonyfűtői fatáska, mozdonyvezetői vaslemez és bőrtáska, kalauz, vonatvezető, járműszerelő táska.
Különleges mozdony-, kocsi-, jármű-, vonat- és épület táblák – mozdonyok alumínium és zománc számtáblái, gyári táblái – vonatok iránytáblái, személykocsik piktogramjai, feliratai – egyéb mozdony- és kocsitáblák. Mozdonylámpák, vonatok végzár lámpái, szemaforlámpák, kocsivizsgálói lámpák, kézi jelzőlámpák.
Kaiser típusú vágánymérő gép – kézi állványos sínfűrészgép. Váltóállító motor – váltójelző készülékek. Géptávíró készülékek – Morse távíró – különböző távbeszélők – kézi kezelésű távbeszélő központ. Dízelmozdony jelzőkürtök – sebességmérő órák.
Kisvasúti személykocsi fapados komplett ülései, poggyásztartóval – 1. II. III. osztályú személykocsik ülései – várótermi és peronpad – vízvezeték nélküli mosdóasztalok.
Normál nyomtávú, működőképes pályafenntartási kézi hajtókák és motoros hajtányok.
Keskeny nyomközű vasúti járművek eredeti állapotukban, pályamesteri kézi hajtókák és motoros hajtányok.
Felsorolásunk koránt sem teljes és relikviáink gyűjteménye állandóan bővülő…