Célkitűzések

A Csongrád Megyei Cégbíróság 1993. április 1.-jén hozott végzésével vette nyilvántartásba a szegedi székhelyű Vasúttörténeti Alapítványt.

Az alapító által megbízott kuratóriumi tagok: Felföldi Károly és Nagy József, valamint Csendom Lajos titkár és Szabó Gyula elnök vállalták, hogy önkéntes tevékenységükkel, legjobb hozzáértésükkel és lehetőségeikkel hajtják végre az alábbi célkitűzéseiket:

A vasúti történelem tárgyi eszközeinek, emlékeinek felkutatása, összegyűjtése, rendezése és ezen eszközök és emlékek megőrzése, felújítása, ápolása, kiállításokon történő bemutatása. Vasúttörténeti kutatások támogatása, a vasút iránt érdeklődő, tehetséges pályakezdő fiatalok segítése. Az 1928-ban létesült Kecskeméti Gazdasági Vasút eszközeinek gondozása, megóvása, helyi skanzenben történő bemutatása, valamint az ott lévő 490,053 pályaszámú, “Bugaci Kispöfögő” gőzmozdony üzemelésének figyelemmel kísérése.

Arculati jelképünknek is a “Bugaci Kispöfögő” rajzát választottuk.

Az alapítvány nyitott és ahhoz bármely természetes és jogi személy kapcsolódhat bármilyen szellemi, dologi vagy pénzbeli felajánlással. Működése nyilvános, közhasznú és közművelődési jellegű, ezért 1999 szeptemberében kiemelten közhasznúvá minősült, jelenlegi státusza közhasznú, civil szervezet.

Hangsúlyozottan a szegedi és környéki vasutunk múltját dolgozzuk fel. A kiállításokon a látogató közönség megtalálhatja a számára oly ismert vagy éppen kevésbé ismert vasúti múlt tárgyi eszközeit. Így a jelen számára, de ezzel együtt a fiatal generáción keresztül a jövő számára is állandó ismeretanyagot nyújtunk a vasúti történelem közeli és távoli múltjából.

E téren kérünk a továbbiakban is segítséget: pénzt, eszközöket, gyűjteményünk gyarapításához bárminemű vasúti tárgyat, valamint szellemi és fizikai munkaerőt, ötleteket és megvalósításokat adományként, hiszen a gyűjtemény és a kiállítások mindenképpen a széles közönség, a köz javát szolgálják.

Fennállásunk óta több mint 150 rendezvényt szerveztünk, rendszeresen megünnepeljük a jubiláló vasútvonalak, szolgálati helyek évfordulóit. Szervezésünkben mintegy 80 szolgálati helyre tettünk emléktáblát az érintett önkormányzatokkal együttműködve.

A kuratórium tagjai 2017-ben Elnöke: Mondi Miklós Zoltán, titkára: Nagy József, tagjai: Bárány Balázs, Filus Ferenc, Gyarmati Gyula, Gyarmati Lajos, Ráfli Imre, Szabó Gyula, Valkai Csaba.

Szegedi székhelyű központi gyűjteményünk mellett a Szentesi Gépészeti Gyűjteményünk emelkedik ki a többi délalföldi kiállító helyeink, filiáléink közül. Itt a célunk a Szentesi MÁV Motorgarázs múltjának, működésének kutatása és az ezzel kapcsolatos dokumentumok, tárgyak gyűjtése, megőrzése, ápolása, bemutatása állandó kiállítás keretében, ezzel együtt a mellékvonali motorkocsis közlekedés emlékeinek megőrzése és népszerűsítése.

Az alapítvány szentesi telephelyén kívül hozzánk tartozik még Kecskemét KK állomáson az 1996-ban létrehozott kisvasúti járműskanzen területe is.

Avatási ünnepség

Itt egy szabadtéri skanzent hoztunk létre, ahol még működő vagy megszűnt magyarországi kisvasutak járműveiből (gőz- és dizelmozdonyokból, személy- és teherkocsikból, kézi- és motoros hajtányokból és egyéb eszközökből) állítottuk össze kis múzeumunkat. Sajnos a Kisvasút megszüntetése óta ez okafogyottá vált és a járműveket más Kisvasutakhoz szállítottuk át.

 Vasútmodellező Baráti Körünk az ifjúság pályaorientációját is segíti, terepasztalaikkal, moduljaikkal, vasútmodelljeikkel rendszeres kiállítói az országos rendezvényeknek.